HOME > OFFERS
        
8/11/2019
Play 5 Pay 4

โปรโมชั่นมา 5 จ่าย 4 ต้อนรับเทศกาลลอยกระทง
สำหรับคนไทยเเละไทยเรสซิเดนท์

วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562
ตั้งแต่ 10:00 น. เป็นต้นไป
ท่านละ 1,650 บาท
(รวมกรีนฟี + แคดดี้ + รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว /18หลุม)

Play 5 Pay 4 Loy Krathong Festival 2019
Thai & Thai residents
Now - 30 November 2019
After 10:00 A.M.
1,650 Baht/golfer
(incl. Green fee + Caddy +Single Cart/18H)

RELATED POSTS
1/09/2019

1/10/2019

11/10/2019

1/11/2019

8/11/2019


ADDRESS

169 Moo 5, Chiang Mai-Prao Road km.26, T.Maefak, A.Sansai, Chiang Mai 50290 Thailand.
Lat & Long GPS Coordinates N 19.022042 (19-1-19.3506) E 98.987267 (98-59-14.1612)
CONTACT

+668 3568 9797
+668 3576 4747
E-mail : royalchiangmaigolf@hotmail.com
Line ID : royalchiangmaigolf
Facebook : royalchiangmaigolfclub


Copyright©2019 Chiang Mai Royal Golf Club. All rights reserved